UBND huyện họp giao ban quý 1 năm 2024

Sáng 26/3, UBND huyện tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1, phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Đồng chí Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đỗ Hoài Xoan - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì phiên họp. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến các xã thị trấn.

Ảnh: toàn cảnh phiên họp

Trong quý I/2024, sản xuất nông lâm nghiệp được duy trì ổn định, thương mại dịch vụ tăng, ước tổng mức mức bán lẻ hàng hóa trên thị trường đạt gần 93 tỷ đồng, tăng trên 12 % so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 400 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bện cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc lập thủ tục triển khai các công trình xây dựng cơ bản năm 2024 còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép còn diễn ra ở một số địa phương. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số chuyển biến chậm, người dân vẫn chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Công tác phối hợp xử lý, giải quyết công việc ở một số đơn vị, địa phương chưa đồng bộ dẫn đến thực hiện nhiệm vụ còn chậm hoặc chưa được giải quyết dứt điểm…