Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Phước Kim lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng ngày 25/3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Kim long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm - Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể xã Phước Kim và 65 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Xã Phước Kim là xã vùng cao của huyện Phước Sơn, xã có 03 thôn 296 hộ/1.157 nhân khẩu, trong đó hộ đồng bào DTTS chiếm 95%. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã tiếp tục phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân; đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cũng như nội dung và phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, tập trung hướng về khu dân cư, tổ đoàn kết. Đặc biệt, cơn bão lịch sử năm 2020 (Movela) gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, nhà ở, đời sống và sản xuất của người dân trên địa bàn; MTTQ Việt Nam xã đã phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn; tổ chức vận động và huy động lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nhà ở di dời, san lấp mặt bằng, ổn định cuộc sống. Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ xã Phước Kim luôn được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân ghi nhận; được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá là đơn vị vững mạnh và vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm - Huyện ủy viên, Phó  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới như: MTTQ xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm khơi dậy và phát huy tối đa nội lực các tầng lớp Nhân dân; đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Phước Kim ngày càng phát triển.

Với tinh thần "Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 28 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã khóa mới nhiệm kỳ 2024 - 2029, 07 vị đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội MTTQ huyện Phước Sơn, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Hồ Văn Thương Đảng ủy viên giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tin liên quan