Trồng hoa, cây cảnh chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/HNDH ngày 04/3/2024 của BCH Hội Nông dân huyện Phước Sơn về việc triển khai trồng hoa, cây cảnh trên các tuyến đường, khu dân cư, chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Sáng ngày 23/3/2024, Hội Nông dân huyện Phước Sơn phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã Phước Đức, tổ chức trồng hơn 300 cây cau xung quanh nhà sinh hoạt cộng đồng và khu vực sân vận động thôn 2, xã Phước Đức.