Tập huấn đầu bờ cho các hộ tham gia Dự án liên kết sản xuất lúa hữu cơ vụ Đông Xuân 2023-2024 (Đợt II) tại xã Phước Năng, xã Phước Mỹ

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND xã Phước Năng, UBND xã Phước Mỹ và đơn vị Chủ trì liên kết (HTX nông nghiệp và DVTH Phước Năng) triển khai tổ chức tập huấn đầu bờ cho các hộ tham gia Dự án liên kết sản xuất lúa hữu cơ vụ Đông Xuân 2023-2024 (Đợt II).

Căn cứ Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND huyện Phước Sơn về việc phê duyệt Dự án sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ trên địa bàn huyện Phước Sơn; Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-NN&PTNT ngày 28/12/2023 của Phòng Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai dự án liên kết chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ lúa hữu cơ trên địa bàn huyện Phước Sơn vụ Đông Xuân 2023-2024;

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/3/2024 và lúc 08 giờ 00 phút ngày 22/3/2024, tại cánh đồng thôn 1 xã Phước Năng và cánh đồng thôn 1 xã Phước Mỹ; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND xã Phước Năng, UBND xã Phước Mỹ và đơn vị Chủ trì liên kết (HTX nông nghiệp và DVTH Phước Năng) triển khai tổ chức tập huấn đầu bờ cho các hộ tham gia Dự án liên kết sản xuất lúa hữu cơ vụ Đông Xuân 2023-2024 (Đợt II) cho 50 người tại xã Phước Năng, và 50 người tại xã Phước Mỹ.

- Nhằm hướng dẫn cho các hộ tham gia dự án liên kết nắm bắt một số kỹ thuật để triển khai thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa; các biệc pháp chăm sóc, quản lý nước giai đoạn lúa làm đòng. Nâng cao nhận thức cho bà con nông dân đồng bào dân tộc thiểu số Bhnong (Gié - Triêng) về lợi ích kinh tế của việc liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm, có ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sản phẩm theo quy chuẩn chất lượng, có liên kết từ đầu vào đến sản xuất và đầu ra, đảm bảo tính ổn định và phát triển nông nghiệp bền vững; thay đổi tư duy, tập quán sản xuất nông nghiệp truyền thống.

- Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế của sản xuất lúa nước, góp phần ổn định lương thực cho nhân dân, giúp tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho bà con nông dân đồng bào dân tộc thiểu số các xã Phước Năng, Phước Mỹ huyện Phước Sơn.

- Mục tiêu lâu dài là tăng dần diện tích sản xuất lúa đen để chế biến gạo lứt đen thành dòng gạo thực phẩm chức năng có giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao hơn, giúp đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho bà con nông dân. Có 01 mô hình chuỗi liên kết sản xuất lúa nước tập trung theo tiêu chuẩn hữu cơ quy mô 125 ha trên địa bàn 02 xã Phước Năng, Phước Mỹ dự kiến tổ chức sản xuất lúa cao sản khoảng 75 ha; diện tích sản xuất lúa đen để chế biến gạo lứt đen 50 ha. Dự kiến năng suất lúa cao sản đạt khoảng 60 tạ/ha, năng suất lúa đen đạt 40 tạ/ha;  

Hướng đến mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là: Xây dựng 01 mô hình thử nghiệm sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu “Gạo lứt đen hữu cơ”, diện tích 0,5 ha; Xây dựng 01 mô hình thử nghiệm sản xuất lúa cao sản trên diện tích 0,5 ha; Xây dựng và phát triển thương hiệu “Gạo hữu cơ Phước Sơn” tham gia chương trình OCOP (2023-2026).

Tin liên quan