Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Thực hiện Công văn số 463-CV/STNMT ngày 05/03/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 175-CV/HNDT ngày 14/3/2024 của Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam v/v triển khai các hoạt động Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024.

Ngày Nước thế giới 22/3/2024 được Liên hợp quốc phát động ̣với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới. 

Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2024 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề là “At the frontline of climate action” – “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu”. 

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Reducing Carbon footprint towards Net Zero” - “Giảm dấu chân Carbon – Hướng tới Net Zero”. 

Thực hiện Công văn số 463-CV/STNMT ngày 05/03/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 175-CV/HNDT ngày 14/3/2024 của Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam v/v triển khai các hoạt động Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024.

Theo đó, cán bộ, hội viên nông dân và các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2024 bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 30/3/2024. 

Chiến dịch Giờ Trái đất thông qua hành động tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ đồng hồ là hành động góp phần không nhỏ vào việc tiết kiệm điện năng, giảm thiểu khí thải CO2, giảm hiệu ứng nhà kính, chống biến đổi khí hậu. Qua đó, nâng cao ý thức con người, không chỉ tắt đèn tiết kiệm điện chỉ trong 1 giờ đồng hồ của sự kiện Giờ Trái đất, mà mọi người hãy tiết kiệm điện bất cứ lúc nào, trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống để bảo vệ Trái đất; cùng chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống, ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp.

Năm 2020 huyện Phước Sơn chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Hạn hán, thiên tai bão lụt, thiệt hại về người và tài sản…ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và lao động sản xuất của người dân...

Vì vậy, bằng những hành động thiết thực trong việc hưởng ứng Ngày nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, cùng nhau tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết được phát động trong vòng một giờ đồng hồ, là hành động nhằm biểu thị ý thức của con người trong việc tiết kiệm năng lượng, và hơn thế nữa đó là việc bảo vệ các nguồn tài nguyên, sự đa dạng sinh học và bảo vệ thiên nhiên nói chung./.

Tin liên quan