Kiểm tra hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Phước Hiệp

Vừa qua, UBND huyện đã có buổi làm việc với Sở VHTT&DL về kiểm tra hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Phước Hiệp. Tham dự có đồng chí Hồ Công Điểm - PCT. UBND huyện, đồng chí Mai Ký - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở VHTT&DL, đồng chí Cao Xuân Cường - PCT. UBND xã Phước Hiệp.

Đoàn kiểm tra Sở VHTT&DL đã kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của BCĐ phong trào của huyện, của xã và ở thôn; công tác phối hợp thực hiện phong trào giữa Thường trực Ban Chỉ đạo, Mặt trận, các đoàn thể và các ngành, địa phương; triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” và Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; quy chế công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa”; Quy chế quản lý và tổ chức lễ hội và Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi kiểm tra, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện phong trào năm 2023. Theo đó, đối với phong trào này, trên địa bàn xã thực hiện đạt được nhiều kết quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu. Năm 2023, toàn xã có 329/662 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 81,4%; có 03/05 thôn được công nhận danh hiệu thôn văn hóa, chiếm tỷ lệ 60%. Bên cạnh đó, cơ quan hành chính UBND xã đều có xây dựng nội quy, quy chế thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, tạo  cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, trong năm 2023 cơ quan hành chính UBND xã đạt chuẩn văn hóa. Hiện nay, trên địa bàn xã có 01 hợp tác xã sản xuất nông sản và dược liệu Kiên Nga và có từ 02 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP đạt hạng 3 sao.

Tuy nhiên, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã còn một số khó khăn, hạn chế như: thiết chế văn hóa, thể thao tại địa phương vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của người dân; một số nội dung của phong trào chất lượng chưa cao; nguồn kinh phí bố trí cho các hoạt động còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở xã chưa chặt chẽ. Hiện nay, xã vẫn chưa hướng dẫn các thôn tổ chức sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước thôn.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra của Sở, của Huyện đã trao đổi làm rõ thêm một số nội dung trong triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn xã và trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Ký ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã và của Huyện. Đồng thời, đồng chí Mai Ký đề nghị Ban Chỉ đạo huyện, BCĐ xã rà soát, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và phân cấp các thành viên Ban Chỉ đạo; tiếp tục rà soát, hướng dẫn hoạt động các thiết chế văn hóa. Đối với xã Phước Hiệp cần sớm xây dựng, sửa đổi các quy ước, hương ước của thôn; cải tạo cảnh quan môi trường, trồng cây xanh tại các nhà làng. Đối với BCĐ huyện cần làm tốt công tác công nhận thôn/tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và lựa chọn những điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào để nhân rộng, cũng như tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong Nhân dân; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung Phong trào một cách thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tin liên quan