UBND tỉnh Quảng Nam: Tổ chức triển lãm đa dạng sinh học và lễ Mít tinh hưởng ứng chiến dịch hành động vì động vật hoang dã

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức triển làm về đa dạng sinh học và mít tinh hưởng ứng chiến dịch hành động vì động vật hoang dã.

Triển lãm được diễn ra tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam từ ngày 15 đến ngày 19/03/2024. Đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi sự kiện Năm phục hồi Đa dạng sinh học quốc gia – Quảng Nam 2024.

Theo UBND tỉnh, triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng của thiên nhiên ban tặng; góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, sống hài hòa với thiên nhân và góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu.

Bên cạnh đó, triển lãm góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cộng đồng về tầm quan trọng của đa dạng sinh học, động vật hoang dã và vai trò của các tổ chức, cộng đồng trong việc bảo vệ động vật hoang dã, phục hồi đa dạng sinh học. Đồng thời, lan tỏa được các thông điệp tích cực trên tất cả các nền tảng công nghệ đến tất cả các đối tượng trên cả nước về năm 2024 – Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia; Kêu gọi sự chung tay hành động bảo tồn giá trị đa dạng sinh học từ các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân ở Quảng Nam nói riêng, cả nước nói chung.

Triển lãm đa dạng sinh học đưọc tổ chức với ý tưởng chung là trực quan hóa mối quan hệ giữa thiên nhiên (Hệ sinh thái rừng - Hệ sinh thái đất ngập nước - Hệ sinh thái biển) và con người, làm nổi bật những can thiệp của cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong hành trình bảo tồn đa dạng sinh học của quốc gia nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng. Đặc biệt, dẫn dắt người xem đi qua các nội dung về bối cảnh, những mối đe dọa đối với bảo tồn từ đó đưa ra những phương pháp can thiệp và lời kêu gọi hành động, khám phá nét đẹp của đa dạng sinh học của quốc gia và tỉnh Quảng Nam; các mối đe dọa đa dạng sinh học và sự cấp thiết của công tác bảo tồn; hành động đóng góp của các tổ chức xã hội đã thực hiện để bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái. Qua đó, hiểu rõ tầm quan trọng của đa dạng sinh học và kêu gọi chung tay hành động theo “Kiềng ba chân” (Chính phủ - Tổ chức xã hội – Cộng đồng) chung tay bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam.

Triển lãm được bố trí với 3 khu vực chính gồm: (1) Khu vực giới thiệu về Năm phục hồi đa dạng sinh học 2024, các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học; (2) Khu vực trưng bày về chủ đề rừng, sông, đại dương (3) Khu vực cảm nhận và kêu gọi hành động. Ngoài ra, triển lãm còn bố trí một số khu vực khác gồm: Khu vực check-in chụp ảnh với backdrop, khu vực chiếu phim,video, tranh 3D về đa dạng sinh học, khu vực trò chơi tương tác.

Tin liên quan