Phó chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Phước Chánh về xây dựng Nông thôn mới

Mới đây, đồng chí Đỗ Hoài Xoan - Phó chủ tịch UBND huyện có buổi làm việc với xã Phước Chánh về triển khai thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã; kế hoạch tiến độ, giải pháp hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn xã NTM trong năm 2024.

Tính đến cuối năm 2023, xã Phước Chánh có 14/19 tiêu chí đạt chuẩn, 5 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 10 (Thu nhập), Tiêu chí số 11 (Hộ nghèo), Tiêu chí số 12 (Tỷ lệ lao động có việc làm), Tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất), Tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm).

Ảnh: Quang cảnh buổi lầm việc

Theo địa phương, nguyên nhân các tiêu chí chưa đạt là do: Trên địa bàn không có khu công nghiệp cũng như các doanh nghiệp lớn để có thể tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, thu nhập chính của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, trong khi quy mô sản xuất, chăn nuôi nhỏ lẻ, chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh khiến tỷ lệ nghèo đa chiều còn cao, chiếm tỷ lệ 52,32%. Nhiều lao động trẻ, lao động phổ thông chưa thực sự thiết tha với việc học nghề. Đầu ra của các lớp đào tạo còn nhiều bất cập chưa đáp ứng được nguyện vọng, nhu cầu của người lao động nên hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định mới đạt 68,03%; hộ chăn nuôi đảm bảo các quy định về sinh thú y, chăn nuôi bảo vệ môi trường chiếm tỷ lệ 40,98% (300/732 hộ)…

Chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hoài Xoan - Phó chủ tịch UBND huyện cho rằng: Xã Phước Chánh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, nắm rõ mục đích, ý nghĩa các chính sách được triển khai trên địa bàn để tạo đồng thuận, chung tay thực hiện. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban quản lý trong triển khai các tiêu chí nông thôn mới. Rà soát, đánh giá thực chất, thực trạng các tiêu chí nông thôn mới để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Đẩy nhanh hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu tại thôn 3, đối với thôn 1 và thôn 5 khẩn trương trình phương án xây dựng thôn NTM kiểu mẫu để thẩm định, phê duyệt, xây dựng kế hoạch đạt chuẩn vào năm 2025. Lồng ghép các nguồn lực thuộc các chương trình mục tiêu để thực hiện xây dựng nông thôn mới, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị 27 của Huyện uỷ về cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững trong đồng bào DTTS” để hướng tới mục tiêu chung về đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra./.

Tin liên quan