Phước Xuân tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 02 ngày, từ ngày 26-27/02/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Xuân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029; đây là đơn vị thứ 6/12 đơn vị xã, thị trấn của huyện Phước Sơn tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm - Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hồng - UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng uỷ xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND xã; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam xã Cà Dy huyện Nam Giang và 67 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết xã Phước Xuân.

Ảnh: Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Xuân luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo và ngày càng cụ thể, thực chất và hiệu quả, góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị xã nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. Công tác vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương được tăng cường. Đã huy động Nhân dân hiến trên 39.000m2 đất xây dựng nông thôn mới; xây dựng 04 mô hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và duy trì mô hình xã điểm về an toàn giao thông theo kế hoạch của Mặt trận tỉnh; huy động Quỹ “Vì người nghèo” trên 35 triệu đồng,… Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Mặt trận xã đã phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ trì tổ chức 06 cuộc giám sát, 01 hội nghị phản biện, 02 Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về các dự thảo Luật, 08 diễn đàn đối thoại, góp ý cán bộ công chức, 10 cuộc giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 15 công trình... Những kết quả trên đã góp phần thực hiện, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, năm 2020 xã Phước Xuân được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, khu dân cư thôn Lao Đu được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự trưởng thành, phát triển và những đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Xuân đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ đến cần tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân,  tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội lần thứ V đề ra, góp phần xây dựng Phước Xuân phát triển bền vững.