Dự án Đầu tư hạ tầng khu trồng cây ăn quả, cây dược liệu tập trung kết hợp bố trí sắp xếp dân cư xã Phước Chánh và xã Phước Năng ( giai đoạn 2: Tuyến giao thông nội vùng só 2 và các hạng mục trên tuyến)

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: 2141/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt TKBVTC-DT công trình: 2910/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt KHLCNT dự án: 2282/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 510/QĐ-BQL

Tin liên quan