Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách người có uy tín năm 2023

Sáng ngày 29/01/2024, tại Hội trường Ủy Ban nhân dân huyện Phước Sơn, theo kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 11/01/2024, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách người có uy tín năm 2023. Về dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Hoài Xoan- Huyện ủy viên, Phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện.

Với 49/54 vị người có uy tín của 12 xã, thị trấn và hơn 21 cơ quan, đơn vị liên quan huyện về tham dự Hội nghị tổng kết. Được sự phân công của chủ trì Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Hồng Hảo- HUV-Trưởng phòng Dân tộc huyện thông qua báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách người có uy tín năm 2023. Theo báo cáo, giai đoạn 2023-2027 toàn huyện có 54 vị/42 thôn, tổ dân phố của 12 xã, thị trấn, trong đó: có 28 vị giai đoạn cũ được bầu chọn lại và 26 vị được bầu mới, bao gồm: 48 Nam và 06 nữ; có 49 vị là người dân tộc Gié- Triêng, 03 vị là dân tộc Kinh, dân tộc Nùng có 01 vị, dân tộc Cadong 01 vị; Đảng viên có 19 vị; Già làng 14 vị, trưởng thôn 05 vị, cán bộ hưu trí 03 vị, sản xuất kinh doanh giỏi 02 vị, thành phần khác 30 vị. Trong năm 2023, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, Mặt trận đoàn thể từ huyện đến xã, người có uy tín trong đồng bào DTTS đã phát huy được vai trò của mình trong cộng đồng dân cư, thể hiện là lực lượng nòng cốt, tích cực phối hợp tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đặc biệt là 03 Chương trình MTQG đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; tuyên truyền vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực lao động sản xuất áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi tích cực động viên, hướng dẫn con cháu, vận động nhân dân trong thôn, tổ dân phố tham gia phát triển kinh tế; chịu khó nghiên cứu, sáng tạo, học hỏi cách làm hay, tự thân vận động, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư có hiệu quả nguồn lực mà Nhà nước đã hỗ trợ. Bên cạnh đó, vận động người dân xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm, tạo ra hàng hóa có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Hoài Xoan – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

Năm 2023, Phòng Dân tộc đã tham mưu UBND huyện tổ chức thành công Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong đồng bào thiểu số trên địa bàn huyện Phước Sơn năm 2023 – nội dung số 1, Tiểu dự án 1, thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN, có 44/54 vị tham gia lớp tập huấn. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Bưu Điện huyện đã cấp được 2700 tờ báo Dân tộc và Phát triển, cấp 216 tập Bản tin Dân tộc Miền núi. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên người có uy tín ốm đau, nhập viện 01 vị với số tiền 1.500.000đ. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cưNgười có uy tín trên địa bàn huyện đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào tại khu dân cư, nghiêm chỉnh chấp hành các qui định trong Qui ước, Hương ước của thôn bản, xoá bỏ các phong tục tập quán lạc hậu không còn phù hợp với tình hình đời sống hiện nay; vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ không sinh con thứ 3...Người có uy tín luôn gương mẫu, đi đầu vận động người dân tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát hiện, tố giác tội phạm; trực tiếp tham gia giải quyết một số vụ việc về an ninh, trật tự ở địa phương; vận động người dân đề cao, cảnh giác, không nghe và không tin lời kẻ xấu xúi giục lợi dụng nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Ngoài ra, người có uy tín cũng đã thể hiện được là chỗ dựa tinh thần để đồng bào bày tỏ tâm tư, nguyện vọng là đầu mối tiếp xúc nắm bắt phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân tới cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện đồng thời người có uy tín đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho chương trình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương kịp thời, có chất lượng.

Trong buổi Hội nghị, đại biểu được nghe bài tham luận của UBND xã Phước Công về Vai trò của UBND xã trong công tác triển khai thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trên địa bàn xã; tham luận của bác Nguyễn Đình Sơn người uy tín Tổ dân phố số 2 về Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động mọi người dân tham gia thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; và bài tham luận của anh Hồ Văn Nương người uy tín thôn 3 xã Phước Thành về công tác phối hợp tuyên truyền, vận động người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã. Ngoài các bài tham luận nêu trên, đại biểu dự Hội nghị được nghe những chia sẻ, tâm tư của các vị người có uy tín trong triển khai tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng, thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Hoài Xoan- PCT UBND huyện tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 12 vị ngưởi có uy tín tiêu biểu năm 2023

Đồng chí Đỗ Hoài Xoan – PCT UBND huyện chia sẻ những khó khăn mà các vị người có uy tín còn gặp phải trong quá trình triển khai phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân ở địa phương. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; người uy tín là những người không quản ngại khó khăn, gian khổ đi từng ngõ, gọi cổng từng nhà, nắm tay từng người, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; bài trừ hủ tục lạc hậu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; hòa giải, giải quyết tốt mọi vướng mắc, phát sinh trong cộng đồng; tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn, tổ dân phố đoàn kết, bình yên, phát triển. Qua đó, giúp cho huyện hoàn thành 22/23 chỉ tiêu được giao, nổi bậc là giảm 516 hộ nghèo, trong đó: Số hộ nghèo thoát lên không nghèo là 213 hộ; số hộ nghèo lên cận nghèo là: 285 hộ.

Tại buổi Hội nghị, đồng chí Đỗ Hoài Xoan- PCT UBND huyện đã trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 12 vị người có uy tín tiêu biểu năm 2023, đồng thời cũng nhân dịp này đồng chí chủ trì cũng trao tặng 54 xuất quà Tết Giáp Thìn năm 2024 cho 54 vị người có uy tín, trị giá mỗi suất quà 500.000đ/ suất.

Tin liên quan