Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Lộc, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 16/01/2024, Mặt trận xã Phước Lộc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Hồ Văn Phiên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí: Lưu Huyền Thoại – HUV, Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Mặt trận huyện, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND xã và 52 đại biểu chính thức tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết dự Đại hội.

Ảnh. Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhìn lại chặng đường 05 năm qua, trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19, thiên tai lũ lụt… ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, hướng dẫn của Mặt trận cấp trên, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, Mặt trận xã Phước Lộc đổi mới, năng động, sáng tạo trong hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ảnh. Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Lộc, nhiệm kỳ 2024-2029

Với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, Mặt trận xã Phước Lộc thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, hưởng ứng ngày đi vào chiều sâu, có sức sống lan tỏa trong cộng đồng. Công tác thông tin tuyên truyền được đổi mới với phương châm “Nói cho dân nghe và nghe dân nói”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động sức dân đóng góp trên 14.091 m2 đất, 175 ngày công … để xây dựng nông thôn mới; xây dựng và thực hiện hiệu quả các mô hình, như mô hình “Nuôi heo lấy thịt”, “tuyến đường Cây lộc vừng”, mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ngày càng đổi mới thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, các bữa cơm “Đoàn kết” đậm tình làng, nghĩa xóm. Phong trào xây dựng “làng văn hóa” phát triển và nâng cao chất lượng, duy trì 03/03 KDC đạt thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình đạt văn hóa hằng năm hơn 85%. Kết quả đã góp phần nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư thôn 1, thôn 3 đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu;  Hoạt động “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, xây dựng quỹ “vì người nghèo” được trên 26 triệu đồng, huy động các nguồn lực xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ 6000 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ  nguồn ngân sách của TW tỉnh, huyện, xã và các nhà hảo tâm. 

Tại Đại hội Đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu chỉ đạo và ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong 05 năm qua, đồng thời đề nghị Đại hội phát huy nhưng kết quả đạt được, triển khai một số chương trình hành đồng, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại Hội đã đề ra trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, mong muốn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự, xây dựng Mặt trận thực sự trở thành mái nhà chung của các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng xã Phước Lộc phát triển bền vững. Bên cạnh đó, tích cực, chủ động sáng tạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, sâu rộng, hiệu quả hướng về thôn, khu dân cư. Động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, nâng cao chất lượng các cuộc vận động.

Phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, quan tâm chăm lo củng cố đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng tinh gọn, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, tâm huyết. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban công tác Mặt trận thôn, khu, làm cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.