Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị cháy nhà do chập điện

Chiều 14/01, Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Hoài Xoan, đẫn đầu đoàn công tác của huyện đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Huỳnh Ngọc Phú, thôn 5, xã Phước Hiệp bị cháy nhà do chập điện.