Tỉnh kiểm tra công tác phổ cập, xóa mù chữ tại huyện Phước Sơn

Sáng ngày 26/12/2023, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phùng Văn Huy - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác phổ cập, xoá mù chữ  tại huyện Phước Sơn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Hoài Xoan, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện, các thành viên Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT; Đại diện Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và cán bộ phụ trách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.