Phước Sơn đồng lòng xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2023, cùng với cả nước, cả tỉnh, công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Phước Sơn đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng, được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nhận được sự đồng thuận, chung sức chung lòng của nhân dân huyện nhà.

Phước Sơn đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Với những nỗ lực trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, năm 2020 Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Phước Xuân vinh dự được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.Xác định đây là cơ hội để Phước Xuân tiếp tục phát triển toàn diện, trong giai đoạn 2021-2023, cả hệ thống chính trị của xã đã tiếp tục vào cuộc với định hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn... góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững. Từ định hướng đó, đến nay, xã đã quyết tâm duy trì và nỗ lực để đạt chuẩn 16/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM Khu vực 2. Trong đó, thôn Lao Đu xã Phước Xuân tiếp tục được công nhận là Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Ông A Nắm - Trưởng thôn Lao Đu, cho biết:  Để giữ vững được danh hiệu Khu dân cư NTM kiểu mẫu thì người dân nỗ lực, phấn đấu để duy trì. Bên cạnh đó, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế từng hộ gia đình, giữ vững môi trường xanh-sạch-đẹp, thu gom rác thải tập trung đảm bảo không bị ôm nhiễm môi trường.

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn Phước Sơn. Trong đó, điểm nhấn rõ nét nhất đó là việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. 

Đây là tuyến đường giao thông liên thôn ở thôn 2, xã Phước Năng. Tuyến đường này nối từ đường HCM đến điểm cuối, giáp với khu dân cư thôn 1. Tuyến đường có chiều rộng mặt đường 3,5m, chiều dài hơn 1km. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới của xã Phước Năng, việc đầu tư hạ tầng giao thông được xã xác định phải đồng bộ với việc bố trí, sắp xếp dân cư và phù hợp với cảnh quan chung của khu dân cư. Và đến nay, tuyến đường này không chỉ là điểm nhấn của khu dân cư thôn 2, mà còn là niềm tự hào của người dân xã Phước Năng. Cũng như góp phần đưa Phước Năng về đích NTM trong năm 2023.

Còn đây là tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn 1, xã Phước Công. Tuyến đường được xã ưu tiên nguồn kinh phí xây dựng khi mới bắt đầu thực hiện chủ trương đẩy mạnh xây dựng NTM. Bắt tay vào thực hiện, Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN xã đã tích cực vận động nhân dân tạo điều kiện để mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 5,5m, hai bên có lề đường, hệ thống thoát nước kiên cố. trồng thêm cây xanh tạo cảnh quan tươi mới. Các hội đoàn thể của xã cũng đã vào cuộc, tham gia cùng nhân dân trồng hoa trước nhà, phân công quét dọn thường xuyên, giữ cho tuyến đường luôn sạch đẹp.

Ngày nay, tuyến đường này không chỉ góp phần giúp địa phương nâng cao chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, mà còn là thông điệp của sự đoàn kết chung tay của bà con nhân dân để tạo ra diện mạo mới, tươi đẹp hơn trên quê hương Phước Công. 

Và có lẽ, yếu tố then chốt trong công cuộc xây dựng NTM ở bất cứ địa phương nào vẫn là vấn đề nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân. Vì lẽ đó, trong giai đoạn 2021-2023, Phước Sơn đã triển khai đồng bộ các chính sách về phát triển kinh tế nông thôn, mà cụ thể là thúc đẩy phát triển các sản phẩm đặc sản địa phương, ngành nghề nông thôn theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng phát triển dịch vụ, du lịch, phát triển kinh tế số ở địa phương. Tính đến nay, toàn huyện có 15 sản phẩm của 11 chủ thể được công nhận đạt hạng 03 sao; Cùng với đó, huyện đã tập trung phát triển kinh tế vườn - kinh tế trang trại giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 35/2021 của-HĐND tỉnh; tạo cảnh quan môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu của thị trường, thúc đẩy chuyển dịch lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ nông thôn; hỗ trợ thúc đẩy và phát triển các mô hình khởi nghiệp, sáng tạo. 

Giai đoạn 2021-2023, huyện đã lồng ghép tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn gắn với nhu cầu của thị trường từ các nguồn vốn Chương trình MTQG mục tiêu quốc gia; Phát triển các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, lĩnh vực chế biến nông sản và lĩnh vực phi nông nghiệp. Đến nay, có 06/11 xã đạt chuẩn các tiêu chí 12- về lao động; 01/11 xã đạt chuẩn tiêu chí số 13- về tổ chức sản xuất.