Hội Nông dân triển khai tháng hành động bình đẳng giới năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 30/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Thời gian thực hiện từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023.

Để Tháng hành động đạt hiệu quả, Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tuyên truyền về Luật bình đẳng giới, bình đẳng trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ trong mọi vấn đề của cuộc sống như chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội,… trong thực hiện kế hoạch hoá gia đình, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội; tạo tiền đề quan trọng cho sự thành công trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; góp phần tăng chất lượng cuộc sống của các thành viên gia đình, gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh…

Thông qua các buổi tuyên truyền, hội viên cùng nhau trao đổi thảo luận, nhằm giúp hội viên nông dân hiểu rõ về các quy định của Luật bình đẳng giới, xây dựng vun đắp gia đình no ấm, hạnh phúc. Đồng thời là những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền hội viên cùng hưởng ứng và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, vận động mọi người trong gia đình sống bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc./.

Tin liên quan