Đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế

Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Phước Sơn về phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững. Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện luôn đồng hành cùng với hội viên nông dân trong phát triển kinh tế hộ, nhóm hộ.

Xác định việc hỗ trợ, giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân. Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Phước Sơn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Xây dựng mô hình tổ nhóm giúp nhau phát triển sản xuất, tổ chức ra quân cải tạo vườn tạp, chung tay vì người nghèo, hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi cho hội viên nông dân. Bên cánh đó, phối hợp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, tạo điều kiện cho hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất…, Thông qua kênh của Hội nguồn dư nợ Ngân hàng CSXH huyện là 107 tỷ 977 triệu đồng/53 tổ TKVV/1.936 hộ vay; Ngân hàng NN&PTNT là 7 tỷ 692 triệu đồng/6 tổ/109 hộ; Ngân hàng Liên Việt Postbank là 4 tỷ 165 triệu đồng/6 tổ/83 hộ vay; Quỹ hỗ trợ nông dân là 960 triệu/32 hộ vay.