Phước Sơn đạt giải Khuyến khích tại Hội thi hùng biện "Câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật" dành cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024.

Trong hai ngày 26-27/10/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thành công Hội thi hùng biện "Câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật" dành cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024.