Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị Tập huấn hướng dẫn CBQL, GV tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho HS THCS

Ngày 23/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn cán bộ, giáo viên tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 442 điểm cầu với 1.556 đại biểu là cán bộ quản lý, giáo viên trong cả nước tham dự. Tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có gần 30 đại biểu là cán bộ quản lý, giáo viên THCS đến từ các đơn vị trên địa bàn huyện.

Hình ảnh tại điểm càu Phòng GDĐT Phước Sơn

Trong hai ngày (23 và 24/10) diễn ra, học viên được tập huấn các chuyên đề: Một số vấn đề chung về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh; hướng dẫn tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở trong môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở.

Mục đích của Hội nghị tập huấn hướng dẫn CBQL, giáo viên tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho HS THCS, nhằm hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THCS. Đồng thời thông qua Hội nghị cung cấp một số vấn đề chung về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh và quản lý hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường và hướng dẫn tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HS THCS: trong môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp./.

Tin liên quan