Phước Đức điểm sáng thực hiện CCHC

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Phước Đức luôn tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác này và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2022, trở thành điểm sáng trong thực hiện CCHC trên địa bàn huyện.

Thực hiện Quyết định số 88 ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023. UBND xã Phước Đức đã tập trung chỉ đạo cho các ban, ngành, công chức phụ trách công tác CCHC; Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” tham mưu, xây dựng ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Kịp thời công khai thủ tục hành chính tại trụ sở UBND xã; cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh. Đồng thời cập nhật lên cổng thông tin điện tử của xã.

Ảnh: UBND xã niêm yết TTHC bằng mã QR

Tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Từ đầu năm 2023 đến nay, bộ phận Một cửa của xã tiếp nhận tổng số 227 hồ sơ. Đã giải quyết 227 hồ sơ. Trong đó: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công của tỉnh mức độ 3, mức độ 4 là 213 hồ sơ chiếm tỷ lệ 86,23%.

Ảnh: Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa UBND xã Phước Đức

 Cùng với việc giải quyết các thủ tục hành chính, xã Phước Đức rất chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC và công việc liên quan; rà soát, đơn giản hóa TTHC; giải quyết nhanh chóng, đúng quy định, không để công dân phải đi lại nhiều lần hoặc chờ kết quả lâu. Anh Đinh Công Sơn, người dân thôn 5 xã Phước Đức cho biết: “Trước đây, về giải quyết thủ tục hành chính có nhiều lúc còn đi tới đi lui nhiều, thời gian giải quyết hơi chậm trễ, từ khi có bộ phận một cửa, bây giờ công việc giải quyết rất nhanh chóng, hơn nữa thái độ phục vụ của các cán bộ văn phòng một cửa rất tận tình, hướng dẫn cho bà con để làm thủ tục hoàn thành nhanh chóng, không phải mất công đi tới đi lui nhiều”

Theo Ông Hồ Văn Điền, chủ tịch UBND xã Phước Đức: “Thực trạng hiện nay trên địa bàn xã Phước Đức đồng bào DTTS chiếm đa phần 70%. Trong quá trình triển khai thực hiện đôi lúc cũng gặp những khó khăn. Chính vì vậy, để tạo sự hài lòng cho người dân, xã đã chỉ đạo bộ phận một cửa, đồng thời thông báo phân công cho cán bộ phụ trách theo dõi, hướng dẫn cho bà con để làm sao đó giao nộp hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, tiến độ”.

Thời gian tới, xã Phước Đức phấn đấu nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến một phần trên tổng số hồ sơ đạt từ 65% trở lên, phấn đấu mức độ hài lòng của người dân về thủ tục hành chính đạt yêu cầu 90%. 100% kết quả xử lý hồ sơ TTHC được đồng bộ trên cổng dịch vụ công của tỉnh. 

Có thể nói, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Phước Đức ngày càng nâng cao về chất lượng, mang lại hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, qua đó tạo điều kiện thuận lợi, mang đếm sự hài lòng cho người dân, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn.

Tin liên quan