Hướng dẫn kỹ thuật trồng ổi cho hội viên nông dân

Căn cứ Quyết định số 2328-QĐ/UBND, ngày 22/9/2023 của UBND huyện Phước Sơn về phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn. Quy mô Dự án hỗ trợ giống ổi Nữ hoàng, số lượng 3.696 cây/5,6 ha/15 hộ, theo hướng sản xuất cộng đồng tự quản.

Sáng ngày 28/9/2023, Hội Nông dân huyện Phước Sơn phối hợp với Chính quyền địa phương xã Phước Mỹ, tổ chức tập huấn kỹ thuật làm đất, trồng, chăm sóc và phòng ngừa dịch bệnh trên cây ổi Nữ hoàng cho 15 hộ hội viên nông dân được hưởng lợi từ Chương trình.

Hội Nông dân huyện triển khai hướng dẫn kỹ thuật tại vườn và rẫy của bà con nông dân. Qua đây, nhằm giúp cho bà con nông dân nắm vững kỹ thuật để áp dụng vào thực tế canh tác tại gia đình, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả. 

Ngoài việc tập huấn cho nhóm hộ trồng ổi tại Phước Mỹ. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Trung tâm KTNN huyện tổ chức 12 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho hơn 360 hội viên nông dân trên địa bàn huyện tham gia học tập./.

Tin liên quan