Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất

Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 161 mảnh trích đo địa chính số 8-2016 thị trấn khâm đức

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Phước Sơn

Địa chỉ: số 33 phạm văn đồng, khâm đức, phước Sơn, quảng Nam.

Đơn vị tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận

Địa chỉ: Số 39 lý thường kiệt, phường hòa thuận, TP tam kỳ, quảng nam.

File đính kèm: Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất

Tin liên quan