Bế mạc lớp kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện vừa tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2023.

Ảnh: Thượng tá Nguyễn Trung Kiên trao chứng chỉ cho các học viên xuất sắc trong khoá học

Tham gia lớp bồi dưỡng có 65 học viên đến từ các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Lớp học diễn ra trong 4 ngày từ ngày 12 đến 15/9/2023 trong khoá học các học viên được tiếp thu 9 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh; phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, giáo dục quốc phòng - an ninh; phòng, chống vi phạm trên không gian mạng và chuyên đề tổ chức phản động FULRO, âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng, trong đó có gần 90% học viên đạt loại khá – giỏi.

Phát biểu bế mạc khoá học Thượng tá Nguyễn Trung Kiên chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện biểu dương tinh thần và kết quả học tập của các học viên. Mong muốn những kiến thức từ khoá học sẽ được các học viên vận dụng hiệu quả trong mỗi lĩnh vực công tác qua đó góp phần thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế xã hội, củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Tin liên quan