Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường học thuộc UBND huyện Phước Sơn

Chiều ngày 13/9/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm lại cho viên chức lãnh đạo, quản lý đối với các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện Phước Sơn. Tham dự có bà Võ Thị Lệ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, ông Trần Đình Lâm – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và cùng với lãnh đạo, Bí thư Chi bộ và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị: Trường TH&THCS Phước Năng, Trường TH&THCS Phước Hiệp, Trường TH&THCS Phước Hòa.

Tại buổi công bố, ông Huỳnh Linh Sơn – Công chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo quản lý đối với các đơn vị trực thuộc UBND huyện Phước Sơn tại các Quyết định sau: 

Ông Huỳnh Linh Sơn – Công chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện công bố Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học

Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn bổ nhiệm lại bà Cao Thị Chơn Tâm, sinh ngày 26/10/1978, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Năng. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/9/2023.

Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn bổ nhiệm lại ông Lê Phước Quế, sinh ngày 01/5/1967, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hòa. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/9/2023.

Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn bổ nhiệm lại ông Thái Tấn Vĩnh, sinh ngày 01/01/1973, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hòa. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/9/2023

Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn bổ nhiệm lại ông Lê Quốc Tuấn, sinh ngày 17/3/1969, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hiệp. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/9/2023.

Bà Võ Thị Lệ - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn trao Quyết định cho viên chức được bổ nhiệm lại và cùng với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị

Tại buổi công bố, Bà Võ Thị Lệ - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chúc mừng các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm lại lần này, đề nghị các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tiếp tục cống hiến, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng với tập thể đơn vị trường học hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo được giao.