Sơ kết thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện

Sáng 24.8, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện họp sơ kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Lê Quang Trung Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Quảng Phó Bí thư thường trực huyện ủy.

Ảnh: toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp cho biết tổng các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022- 2023 là trên 429 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 353 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh đối ứng trên 71 tỷ đồng. Ngân sách huyện đối ứng trên  5 tỷ đồng. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện, các Chương trình đã hoàn thành tương đối đồng bộ, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu trong các Chương trình MTQG đề ra năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023 đều cơ bản đảm bảo theo kế hoạch.

Tại cuộc họp các xã, thị trấn đã báo cáo tình hình giải ngân, tiến độ thực hiện các công trình, các dự án, tiểu dự án, nêu lên những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu tại mỗi địa phương. Đồng thời đề xuất giải pháp, phương án đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu.

Ảnh: Phó bí thư thường trực huyện ủy Nguyễn Quảng phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp lãnh đạo huyện nhấn mạnh vai trò quan trọng của các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao đời sống người dân và sự phát triển về kinh tế xã hội của huyện nhà. Yêu cầu trong thời gian tới UBND huyện, các xã thị trấn cần đặt quyết tâm cao nhất để thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Tin liên quan