Ngành giáo dục-đào tạo với những kết quả đạt được trong năm học 2022-2023

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những việc chưa làm được trong năm học 2022 - 2023 và đề ra nhiều giải để khắc phục và phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học 2023 - 2024, sáng ngày 31 tháng 8, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Đến dự có đồng chí Đỗ Hoài Xoan, phó chủ tịch UBND huyện.

Năm học 2022-2023, toàn huyện tiếp tục duy trì 20 cơ sở giáo dục, gồm 267 lớp/7.190 HS. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 584 người, mạng lưới trường lớp sắp xếp hợp lý; trường học được quan tâm đầu tư ngày càng khang trang, sạch đẹp; đội ngũ cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2022-2023, ngành Giáo dục Phước Sơn đạt được những kết quả nổi bật:  Ở bậc mầm non, toàn huyện có 66 lớp mẫu giáo với tổng số trẻ ra lớp 1.642/1.938 trẻ, tỷ lệ huy động 84.7% (tăng 3% so với năm học trước). Trong đó tỉ lệ trẻ 5 tuổi đạt 100%. 

100% lớp tiểu học, THCS tổ chức dạy 2 buổi/ngày, kết quả học tập đạt loại khá, tốt tăng so với năm học trước. 

Các đơn vị trường học chú trọng công tác quản lý học sinh, thiết lập hồ sơ, quản lý và tổ chức dạy học phù hợp theo từng đối tượng, nhất là quản lý học sinh bán trú. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách quy định cho học sinh.

Ngoài ra, công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm đẩy mạnh, huy động nhiều nguồn lực từ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp với số tiền trên 2 tỉ đồng.

Nhìn chung, năm học 2022-2023 vừa qua, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn được nâng lên, chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được củng cố, duy trì trên 12/12xã, thị trấn. Ngành giáo dục huyện nhà còn chủ động chuẩn bị các điều kiện và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đúng kế hoạch và đảm bảo bảo chất lượng.

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế trong năm học qua, cụ thể: Chất lượng giáo dục ở một số đơn vị còn thấp, nhất là học sinh dân tộc thiểu số chưa hình thành được một số năng lực tự chủ, tự học, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông vẫn còn tình trạng thiếu phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập, một số công trình xuống cấp chậm được cải tạo, sửa chữa. Trang thiết bị dạy học nhưng chưa đáp ứng đầy đủ cho việc dạy và học. Đội ngũ nhà giáo cấp mầm non, giáo viên chuyên Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng anh còn thiếu nên chưa thể bố trí đủ số lượng giáo viên so với quy định….

Với chủ đề năm học 2023-2024 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”. Ngành Giáo dục huyện nhà tập trung triển khai thực hiện 14 nhiệm vụ trọng tâm như:Tiếp tục tổ chức rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phổ thông phù hợp với thực tế; xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn, công khai giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT gắn với việc thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đảm bảo các điều kiện để thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, triển khai các biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá…

Tin liên quan