Phước sơn tiển khai công tác chuẩn bị đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029

Chiều ngày 24/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 12 xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã quán triệt, triển khai các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy và Chỉ thị số 29-CT/HU về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Đề án, Hướng dẫn của trung ương, tỉnh về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những vấn đề tại thực tiễn tại địa phương để cùng tìm giải pháp tháo gỡ, nhất là về công tác nhân sự; số lượng tái cử nhiệm kỳ mới; tỷ lệ người ngoài đảng tham gia ủy viên cấp xã, thị trấn; hội nghị Ban công tác mặt trận; đề cương báo cáo chính trị trình tại đại hội, công tác trang trí, tuyên truyền Đại hội...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm yêu cầu Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng ban văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình; xây dựng kế hoạch chi tiết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; triển khai các nhiệm vụ, nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội phải xác định được mốc thời gian, lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể; các bước thực hiện phải được triển khai chặt chẽ, đúng điều lệ và đúng hướng dẫn của MTTQ cấp trên; chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực cả trước, trong và sau Đại hội; đồng thời phải tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của chính quyền, sự đồng tình của Nhân dân, các tổ chức thành viên… để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức thành công./.

Tin liên quan