Phước Sơn tổ chức Hội nghị giao ban hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng các nguồn Quỹ do Ủy ban MTTQVN cấp xã quản lý

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn tổ chức hội nghị giao ban hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng các nguồn Quỹ do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã quản lý.

Dự hội nghị có đồng chí Phan Châu Sơn - Phó Trưởng phòng TC-KH huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và công chức Tài chính-Kế toán ngân sách các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm - Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn Quỹ do MTTQ cấp xã quản lý trong thời gian qua. Theo đó, Ban Vận động cứu trợ và Ban Vận động “Quỹ vì người nghèo” các xã, thị trấn đã tổ chức vận động, quản lý và sử dụng các nguồn Quỹ đảm bảo theo quy chế; 12/12 đơn vị thực hiện việc mở tài khoản các nguồn Quỹ tại Kho bạc đúng theo quy định, tạo thuận lợi trong việc sử dụng, kịp thời chi hỗ trợ cho đối tượng được hưởng lợi. Kế toán các nguồn Quỹ do công chức tài chính-kế toán ngân sách xã phụ trách nên thuận lợi trong việc thực hiện giao dịch, thanh quyết toán các nguồn tiền phân bổ theo quy định của Luật ngân sách. Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tham gia phát biểu thảo luận và trao đổi những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân cũng như các kiến nghị, đề xuất để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng các nguồn quỹ thời gian đến.

Ảnh. Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí chủ trì đánh giá cao công tác triển khai thực hiện của các đơn vị trong thời gian qua, việc quản lý và sử dụng các nguồn Quỹ thực hiện tốt, có hiệu quả, chi đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo công khai, minh bạch. Công tác quản lý hồ sơ, lưu giữ chứng từ, sổ sách kế toán các nguồn Quỹ cơ bản đầy đủ và thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành. Đồng chí mong muốn thời gian đến, bộ phận Tài chính - kế toán ngân sách các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để thực hiện hiệu quả công tác quản lý các nguồn Quỹ tại địa phương; đồng thời đề nghị MTTQ cấp xã Chủ động rà soát lại quy chế hoạt động của Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” và quy chế thu, chi Quỹ “Vì người nghèo” ở cấp mình, kịp thời sửa đổi, bổ sung đảm bảo quy định và kịp thời kiện toàn Ban vận động các nguồn Quỹ khi có sự thay đổi. Tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Quỹ “Vì người nghèo” để tạo sự đồng thuận của người dân, qua đó góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo và người gặp khó khăn trong vùng thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Tin liên quan