Tuyên truyền thay đổi nếp nghĩ cách làm cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/HU, ngày 09/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn và Chương trình số 16/CTPH-UBND – MTTQ ngày 03/4/2023, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND huyện về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Phước Sơn giai đoạn 2023 - 2030.

Ảnh. Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Hội Nông dân huyện Phước Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân thực hiện Chỉ thị số 27-CT/HU. Nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, loại bỏ dần những phong tục tập quán lạc hậu, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, giúp hội viên nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số biết cách tổ chức lao động sản xuất, tự vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện đề ra. 

Theo kế hoạch, Hội Nông dân huyện triển khai tuyên truyền điểm mỗi cơ sở Hội một thôn, tổ dân phố, sau đó sẽ triển khai tại các chi, tổ Hội Nông dân trong toàn huyện… Thời gian tổ chức vào các buổi tối từ ngày 07/8/2023 đến 31/8/2023.

Bên cạnh việc tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/HU, lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định về cơ chếhỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

Qua các buổi tuyên truyền cho thấy, việc đổi mới nội dung, phương pháp triển khai tuyên truyền thời gian vào các buổi tối, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của bà con nông dân, về nội dung triển khai ngắn gọn, dễ hiểu, cùng trao đổi hướng dẫn cách làm cho hội viên. Do đó, số lượng cán bộ, hội viên nông dân tham gia đông đủ, đạt tỷ lệ trên 90% hội viên tham gia.

Cùng với việc tuyên truyền miệng, Hội Nông dân huyện thành lập nhóm zalo, facebook, thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước…, những việc làm hay, cách làm mới để cán bộ, hội viên kịp thời nắm bắt, học và làm theo đạt hiệu quả.

Trong thời gian tới, ngoài việc tuyên truyền, Hội Nông dân huyện phối hợp với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng các mô hình điểm, để hội viên nông dân học tập, nâng cao nhận thức chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tự lực từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Tin liên quan