Giám sát thực hiện Nghị quyết 07 tại huyện Phước Sơn

Sáng 3.8, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu có buổi làm việc với huyện Phước Sơn về công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/1/2021. Cùng đi với đoàn có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà, đại diện các sở, ngành liên quan. Đồng chí Đoàn Văn Thông - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Quang Trung Chủ tịch UBND huyện dự buổi giám sát.

Ảnh. Toàn cảnh buổi làm việc

Thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh huyện Phước Sơn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp khảo sát xây dựng thiết kế kỹ thuật dự toán tổng thể để thực hiện tại các xã Phước Đức, Phước Hoà, Phước Hiệp và thị trấn Khâm Đức. Theo đó trong năm 2020, huyện đã thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 529 ha cho 426 hộ tại xã Phước Đức. Năm 2021-2022, lập hồ sơ kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 1.112 ha cho 340 hộ ở xã Phước Hiệp. Trong năm 2023, triển khai đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 1.214 ha cho 405 hộ ở xã Phước Hòa và thị trấn Khâm Đức. Tổng dự toán kinh phí được phê duyệt hơn 15 tỷ đồng đến nay đã quyết toán hơn 2 tỷ đồng.

Ảnh. Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung giải trình làm rõ các nội dung đoàn giám sát yêu cầu

Trong quá trình thực hiện huyện gặp phải những khó khăn như việc sử dụng đất trên thực tế có biến động lớn so với bản đồ lâm nghiệp, vướng mắc trong quy hoạch 3 loại rừng, khó khăn trong trong xác minh dự án 327, 661 

Huyện kiến nghị đối với các xã đã hoàn thành công tác đấu thầu thì tiếp tục triển khai thực hiện đo đạc cấp giấy chứng nhận cho người dân. Các xã chưa thực hiện cho dừng để lồng ghép thực hiện với các dự án của UBND tỉnh.  Tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để thực hiện.