UBND huyện họp giao ban thường kỳ tháng 8

Mới đây, UBND huyện họp phiên thường kỳ đánh giá các mặt công tác tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Ảnh. Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung phát biểu kết luận cuộc họp

Báo cáo của UBND huyện cho thấy, trong tháng 7, và 7 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển: sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng nhẹ, riêng sản xuất phân phối điện tăng 209% so với cùng kỳ năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 5% so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, các chỉ tiêu đều cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ đề ra. Trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội cũng đạt được những kết quả khả quan. Tại phiên họp, UBND huyện đã thảo luận, làm rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung cho rằng, kết quả đạt được là khả quan, nhưng có những vấn đề cần được tiếp tục nhìn nhận thấu đáo, có giải pháp cụ thể. Yêu cầu các cơ quan liên quan tham mưu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình; thành lập tổ giám sát việc cung cấp cây con giống trong các chương trình dự án. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác lâm khoáng sản trái phép. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, triển khai có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. 

Tin liên quan