Phước Sơn tổ chức 138 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng nay 11/7, Công an và BTT UBMTTQVN huyện phối hợp mở hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an và Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (giai đoạn 2013-2023). Đến dự có đồng chí Đỗ Hoài Xoan, phó chủ tịch UBND huyện.

10 năm qua, công an huyện Phước Sơn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp triển khai thực hiện hơn 1.300 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Răn đe, giáo dục 180 lượt thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ở địa phương. Tổ chức 138 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 130 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Qua tuyên truyền, phát động phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Cung cấp 386 nguồn tin có giá trị về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, môi trường cho lực lượng công an.

Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự”, dân vận khéo được quan tâm thực hiện. Toàn huyện có 7 loại với 32 mô hình, như: mô hình camera giám sát an ninh, tiếng loa di động, mô hình 5+1, phòng chống bạo lực gia đình, khu dân cư an toàn về PCCC, nông dân không vi phạm pháp luật hay mô hình phòng chống khai thác lâm, khoáng sản trái phép,…

10 năm qua, huyện Phước Sơn còn chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; 13 lớp tập huấn về công tác hòa giải cơ sở, phòng chống tội phạm, kỹ năng vận động, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương hòa nhập cộng đồng. Các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ-19/8” được tổ chức hàng năm.

Ngoài ra, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở còn tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia “Chiến dịch cấp căn cước công dân”, xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo yêu cầu. 

Dịp này, có 7 tập thể và 12 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích nổi bật trong công tác đảm bảo ANTT và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ./.