Cho vay ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP: Tiếp sức cho người dân vùng khó khăn

Từ nguồn vốn chính sách xã hội, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Phước Sơn đã có nguồn vốn để xây dựng nhà ở ổn định, tạo sinh kế để phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu mạnh.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, chương trình, kế hoạch của địa phương, các cấp ngành trên địa bàn huyện Phước Sơn đã có nhiều nỗ lực nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh và bền vũng trên địa bàn. 

Tính đến ngày 14/06/2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phước Sơn đã cho vay chương trình Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP số tiền đạt 11.677 triệu đồng với 269 hộ trong đó vay hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở là 7.040 triệu đồng với 176 hộ vay, vay hỗ trợ chuyển đổi nghề là 4.637 triệu đồng với 93 hộ vay. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP  cho 110 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn với số tiền hơn 4 tỷ đồng để phát triển kinh tế, làm nhà ở, ổn định cuộc sống.

Anh Hồ Văn Thăm, trú tại Tổ dân phố số 1, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn cho biết: “Nhà mình bị dột nát, hư hỏng nên được nhà nước hỗ trợ vay vốn để làm nhà. Mình được cho vay 40 triệu đồng với thời hạn vay 15 năm, lãi suất 3%/năm. Nhà mình khởi công từ tháng 03/2023 dự kiến đến tháng 7/2023 thì hoàn thành.
Mình mừng lắm, giờ được ở trong ngôi nhà mới khang trang, không phải sợ nắng chiếu mưa dột như nhà cũ nữa. Giờ gia đình mình thu nhập cơ bản đã ổn định, 2 con được học hành đầy đủ”, anh Thăm nói.