Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Phước Sơn lần thứ 19, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sáng ngày 06/6/2023, Hội nông dân huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (phiên họp cuối nhiệm kỳ), triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ảnh. Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị thông qua dự thảo lần thứ 3 báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Hội Nông dân huyện khóa VII, trình Đại hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo chính trị của Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam khóa IX; Báo cáo chính trị của TW Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Qua thảo luận đại đa số các đại biểu thống nhất báo cáo chính trị của TW Hội Nông dân Việt Nam, dự thảo sửa đổi Điều lệ Hội và báo cáo chính trị của Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam khóa VIII, trình Đại hội đại biểu khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bên cạnh đó, các đồng chí Ủy viên BCH Hội Nông dân huyện, thống nhất dự thảo lần 3 báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH khóa VII, trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Cuối – HUV – Chủ tịch Hội Nông dân huyện, thông qua tờ trình của Hội Nông dân huyện và các văn bản chỉ đạo, thống nhất chủ trương của BTV Huyện ủy huyện Phước Sơn và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam về công tác nhân sự BCH, BTV chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện, để chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra vào ngày 15-16/6/2023.

Qua tờ trình của Hội Nông dân huyện và các văn bản thống nhất chủ trương của cấp trên, số lượng nhân sự Ủy viên BCH Hội Nông dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có 21 đồng chí, cơ cấu đảm bảo các ngành và độ tuổi cũng như tỷ lệ nam, nữ, thành phần dân tộc…theo quy định tại Hướng dẫn số 19-HD/HNDT, ngày 01/11/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam.

Cũng tại Hội nghị, BTC Đại hội triển khai kế hoạch thi pa nô ảnh và tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản của các địa phương tại Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tin liên quan