Hội đồng PBGDPL huyện Tuyên tuyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới năm 2022

Thực hiện chương trình, đề án phổ biến pháp luật giai đoạn 2022-2027 theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Sáng ngày 6/6, UBND huyện tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới năm 2023. Đồng chí Lê Quang Trung – CT UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, lãnh đạo các xã, thị trấn và công chức tư pháp hộ tịch.

Ảnh. Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Quang Trung-CT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện nhấn mạnh: Phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Việc tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt. Vì vậy, cần tăng cường phổ biến pháp luật đến cho mọi tầng lớp Nhân dân để nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu biết quy định của pháp luật, tự giác tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe những điểm mới của các văn bản pháp luật, những công việc cần tập trung tham mưu triển khai để đưa pháp luật vào đời sống xã hội.

Theo đó hội nghị lần này, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên pháp luật các phòng ban của huyện: Phòng Nội vụ, Trung tâm Y tế , Thanh tra, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Thanh tra, Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Đây cũng là đợt tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện về nội dung các văn bản pháp luật mới có hiệu lực năm 2023.

Tin liên quan