Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn phối hợp tổ chức ra mắt Mô hình tự quản “Khu dân cư Sáng - xanh - sạch - đẹp” và tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường nhân ngày Môi trường thế giới năm 2023

Nhằm thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày Môi trường thế giới (05/6); sáng ngày 05/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường và ra mắt Mô hình cấp huyện “Khu dân cư Sáng - xanh - sạch - đẹp” theo Kế hoạch phối hợp số 08/KHPH-MTTQ-TN&MT ngày 25/5/2023 tại xã Phước Chánh.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Võ Văn Hiếu - PhóTrưởng phòng TN&MT huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức Chính trị - xã hội xã Phước Chánh; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận 5/5 thôn và các hộ dân tại Thôn 3 xã Phước Chánh cùng tham gia chương trình.

Mô hình “Khu dân cư Sáng - xanh - sạch - đẹp” được thực hiện tại thôn 3 xã Phước Chánh có 239 hộ dân tham gia, đã thành lập Ban điều hành với 11 thành viên. Trong chương trình ra mắt, đại diện Ban điều hành mô hình đã phát biểu hưởng ứng, quyết tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân thay đổi nhận thức, tích cực tham gia bảo vệ môi trường; dần xóa bỏ những tập quán, thói quen trong sinh hoạt, trong chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cũng trong chương trình ra mắt, ông Võ Văn Hiếu- Phó trưởng phòng TN&MT huyện đã tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, trong đó tập trung tuyên truyền thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”; về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng; cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Từ mô hình này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tiếp tục phối hợp nhân rộng thêm ở các đơn vị còn lại nhằm tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới”, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đây cũng là một hoạt động cụ thể góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” tại địa phương. 

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Phòng TN&MT huyện cũng đã trao tặng dụng cụ thu gom rác thải để các thành viên tham gia mô hình tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh, phân loại, thu gom rác thải được thuận lợi.

Tin liên quan