Sở LĐTBXH làm việc với huyện về chương trình MTQG giảm nghèo

Sáng 24.5, Đoàn công tác của sở LĐTB&XH do ông Hồ Xuân Khanh - trưởng phòng bảo trợ xã hội sở LĐTB&XH dẫn đầu làm việc với huyện Phước Sơn về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Đồng chí Hồ Công Điểm - PCT UBND huyện cùng các thành viên ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia huyện dự buổi làm việc.

Ảnh: Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Công Điểm báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND huyện các dự án và tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đều đang được UBND huyện triển khai thực hiện. Trong đó tiểu dự án 1, dự án 1 về hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng xã hội các huyện nghèo, huyện đã đầu tư 4 công trình với kinh phí hơn 60 tỷ đồng đến nay đã giải ngân trên 31% vốn, còn lại các dự án, tiểu dự án đều chưa thể giải ngân. Bên cạnh đó vốn sự nghiệp cũng chỉ được giải ngân ở nội dung duy tu bảo dưỡng các công trình. Một số dự án chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn vốn sự nghiệp như dự án 2 đa dạng hóa sinh kế , phát triển mô hình giảm nghèo; tiểu dự án 1 dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp còn gặp nhiều lúng túng trong tổ chức thực hiện…

Tại buổi làm việc, UBND huyện Phước Sơn cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế, đề xuất các giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình tại địa phương.

Ảnh: Ông Hồ Xuân Khanh trưởng phòng bảo trợ xã hội sở LĐTB&XH hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong các dự án, tiểu dự án

Ông Hồ Xuân Khanh - trưởng phòng bảo trợ xã hội sở LĐTB&XH cho biết sẽ tiếp thu các khó khăn, vướng mắc của huyện Phước sơn cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh, kiến nghị với Trung ương tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện nhằm thực hiện có hiệu quả hơn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong thời gian tới. Dịp này đoàn công tác cũng hướng dẫn làm rõ thêm một số nôi dung trong các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo để địa phương triển khai thực hiện.   

Tin liên quan