Chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân tiến tới sử dụng mã số định danh thay cho mã số thuế

Thực hiện Kế hoạch số 1543/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và công văn 846/TCT-DNNCN ngày 21/3/2023 của Tổng cục Thuế về việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế (MST) cá nhân.

Theo CV 3277/CTQNA-KK và CV 3278/CTQNA-KK của Cục thuế tỉnh Quảng Nam ngày 28 tháng 4 năm 2023 về việc phối hợp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân đã gửi các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Các Doanh nghiệp, Tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Tuy nhiên, đến này trên địa bàn huyện Phước Sơn vẫn còn rất nhiều mã số thuế chưa được rà soát và chuẩn hóa. Theo số lượng thống kê, Người nộp thuế (NNT) cần rà soát, chuẩn hóa qua cơ quan chi trả: 104; Dữ liệu người phụ thuộc (NPT) cần rà soát, chuẩn hóa dữ liệu qua cơ quan chi trả: 15; Dữ liệu NNT là hộ kinh doanh (HKD) cần rà soát thông tin người đại diện: 472; Dữ liệu NNT là cá nhân khác cần rà soát thông tin: 2.163.

Vì vây, các Đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần thực hiện các nội dung rà soát sau:

- Đối với Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp:

+ Thông tin người đại diện pháp luật hiện tại.

+ Thông tin tên đơn vị, địa chỉ mới nhất hoặc khi có thay đổi.

+ Thông tin người nộp thuế bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD hoặc CMND còn hiệu lực hoặc mã số định danh 

+ Thông tin người phụ thuộc: họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD hoặc CMND còn hiệu lực hoặc mã số định danh.

- Đối hộ kinh doanh và cá nhân khác:

            + Thông tin người nộp thuế bao gồm: địa chỉ, họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD hoặc CMND còn hiệu lực hoặc mã số định danh.

            + Thông tin người phụ thuộc: họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD hoặc CMND còn hiệu lực hoặc mã số định danh.

Công văn chỉ đạo và tài liệu hướng dẫn thực hiện:  file đính kèm

Để đảm bảo thời gian và tiến độ rà soát, chuẩn hóa MST, rất cần sự chung tay tuyên truyền, đồng hành, phối hợp và thực hiện nghiêm túc của Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cùng với Cơ quan thuế.

Quá trình thực hiện có vướng mắc xin liên hệ Chi cục thuế khu vực Phước Sơn – Nam Giang qua: 

  • Đội Kiểm tra thuế:                            02353 881 686
  • Đội Tổng hợp – Nghiệp vụ:              02353 881 286
  • Đội Quản lý thuế liên xã, thị trấn:     02353 881 794

Tin liên quan