Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/HND-BTG, ngày 04/5/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Hội Nông dân huyện. Sáng ngày 23/5/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Hội Nông dân huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2023. 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 110 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở; Chi hội trưởng, Tổ trưởng tổ TK&VV qua kênh của Hội trên địa bàn huyện.