PC Quảng Nam: Thăm hỏi CBCNV có hoàn cảnh khó khăn nhân “Tháng công nhân - 2023”

Nhân tháng công nhân năm 2023, vừa qua đại diện Lãnh đạo Công ty và Lãnh đạo Đội QLVHLĐCT đã đến thăm và chúc động viên người lao động tại Tổ thông tin lưu động huyện Phước Sơn, PC Quảng Nam.