Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phước Sơn quán triệt Chỉ thị 27 CT/HU

Ngày 19/5/2023, tại phòng họp Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội huyện. Hội LHPN huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành quán triệt Chỉ thị 27-CT/HU ngày 09/02/2023 của BTV Huyện ủy Phước Sơn về thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” (gọi tắt là Chỉ thị 27- CT/HU) nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) cho 26 chị là Ủy viên BCH Hội LHPN huyện khóa XIII, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN 12 xã/thị trấn và Hội phụ nữ Công an.