Giải trình dư luận về thanh lý cây Sao Đen

Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về chủ trương của huyện Phước Sơn về thanh lý 17 cây sao đen trên tuyến đường 12/5.

Trước tình hình trên, UBND huyện Phước Sơn đã ban hành Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 17/5/2023 về một số nội dung liên quan đến việc thanh lý và trồng thay thế cây Sao Đen trên tuyến đường 12 tháng 5 năm 2023. Nay Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Phước Sơn xin được đăng tải toàn văn nội dung báo cáo của UBND huyện để cơ quan thông tấn báo chí, các quý độc giả và nhân dân trên địa bàn huyện được biết.

File đính kèm: Báo cáo một số nội dung liên quan việc thanh lý và trồng thay thế cây Sao Đen trên tuyến đường 12 tháng 5

Tin liên quan