Kiểm lâm Phước Sơn - 50 năm xây dựng và trưởng thành

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ và xây dựng thì rừng rất quý”. Thực tiễn cho thấy, rừng đóng vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người; có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiên tai lũ lụt góp phần ổn định xã hội và an ninh quốc phòng. Vì vậy, sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn có sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội. 

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2023), cũng là dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022); 75 năm thành lập huyện Phước Sơn và 55 năm chiến thắng Khâm Đức, đây là niềm vinh dự, tự hào để lực lượng Kiểm lâm Phước Sơn ra sức thi đua, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Kiểm lâm Việt Nam nói chung và lực lượng kiểm lâm Phước Sơn nói riêng đã khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Có thể nói, với bao thăng trầm và nhiều thay đổi để phù hợp với thực tiễn xã hội, ngành kiểm lâm cũng có nhiều thay đổi sau gần 30 năm đổi mới của đất nước. Năm 2004, ngay sau khi Luật Bảo vệ và phát triển rừng mới ra đời, Ngày 16/10/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm. Theo Nghị định này, Chi cục Kiểm lâm từ trực thuộc UBND tỉnh trở về trực thuộc Sở NN&PTNT và chuyển hướng đưa Kiểm lâm về công tác địa bàn xã. 

Từ những ngày đầu khó khăn do lực lượng kiểm lâm của huyện được bố trí khá mỏng so với tổng diện tích rừng quản lý, một số khu vực rừng trọng yếu, việc khai thác, mua bán, vận chuyển lâm khoáng sản, săn bắn động vật rừng trái phép diễn ra phức tạp, nhiều trường hợp lâm tặc liều lĩnh, sẵn sàng cản trở chống người thi hành công vụ. 

Đứng trước tình hình phức tạp nêu trên, lực lượng Kiểm lâm huyện đã kiên định thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, khôn khéo đấu tranh để giữ vững màu xanh của rừng. Cùng với đó, Hạt Kiểm lâm huyện đã đề ra nhiều giải pháp, phối hợp với các ngành liên quan nhằm tăng cường quản lý tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Cán bộ kiểm lâm không những đơn thuần là người thừa hành Pháp luật mà còn thể hiện các nhiệm vụ phát triển rừng như hướng dẫn nhân dân sản xuất nương rẫy, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại...

Song song đó, Huyện uỷ, UBND huyện Phước Sơn đã ban hành nhiều văn bản, quán triệt chủ trương trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện các chủ trương trên lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, các ngành, các địa phương đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm, quyết liệt nhất, nhằm làm trong sạch địa bàn, hạn chế thiệt hại về tài nguyên rừng. 

Tuy nhiên, với địa bàn rộng lớn, nguồn tài nguyên lâm, khoáng sản phong phú, đa dạng. Các đối tượng “lâm tặc, vàng tặc” luôn tìm mọi cách để khai thác trái phép, bất chấp việc vi phạm pháp luật, nên tình hình diễn ra phức tạp, gây khó khăn trong việc quản lý của địa phương.

Nhận thức tầm quan trọng đặc biệt của công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và để ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực xảy ra, Hội nghị Tỉnh uỷ (khoá XIX) ngày 18/5/2010 đã quyết nghị các nội dung về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng và Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/8/2010 ra đời. Đây là Nghị quyết chuyên đề tạo bước ngoặc quan trọng làm chuyển biến mạnh mẻ, toàn diện về công tác QLBVR&PCCCR. Nghị quyết cũng đã khẳng định “quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cả trước mắt và lâu dài. Lực lượng Kiểm lâm là lực lượng nòng cốt tham mưu UBND huyện để chỉ đạo các ngành, các cấp và chính quyền xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng tăng cường phối hợp lực lượng tổ chức kiểm tra, truy quét nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Và cũng từ đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng đã nâng cao vai trò trách nhiệm của mình, quản lý địa bàn, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng.  

“Những năm qua, lực lượng Kiểm lâm huyện nhà đã thực hiện nghiêm các quy định về quản lý bảo vệ rừng. Trong đó, việc thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/8/2010  của Tỉnh uỷ đã giúp cho công cuộc quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng đạt hiệu quả cao” - Ông Nguyễn Văn Tình, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Phước Sơn khẳng định.

Thực hiện Đề án kiện toàn Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Hạt Kiểm lâm Phước Sơn – Hiệp Đức trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam thành lập trên cơ sở sát nhập Hạt Kiểm lâm Phước Sơn và Hạt Kiểm lâm Hiệp Đức theo Quyết định số 2143 ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam. Việc sáp nhập các hạt kiểm lâm để quản lý liên vùng, liên huyện nhằm tránh tình trạng quản lý đơn lẻ, mang tính cục bộ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến tháng 10/2019, thực hiện Đề án tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam và các Ban quản lý rừng theo Quyết định số 2468 ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam.

Hiện nay tổng số công chức, người lao động của Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn là 20 người; Trong đó có 03 lãnh đạo Hạt và các bộ phận: Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; Thanh tra – pháp chế; Kế toán- Hành chính  và Tổ cơ động và PCCCR, đa số thành viên là công chức phụ trách các bộ phận và Kiểm lâm làm việc tại địa bàn kiêm nhiệm.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, hiện nay trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn đã được đầu tư kinh phí xây dựng mới và đưa vào hoạt động. Trụ sở làm việc, nhà công vụ mới khang trang và các điều kiện làm việc được trang bị đầy đủ đã giúp công chức, người lao động đang làm việc tại Hạt Kiểm lâm huyện an tâm công tác, gắn bó lâu dài. 

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành lực lượng Kiểm lâm có những khó khăn thuận lợi nhưng cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Hầu hết cán bộ, công chức, người lao động đều không ngại khó khăn gian khổ và những hiểm nguy, nhiều đồng chí phải đổ máu của mình để bảo vệ rừng, có đồng chí gần như cả cuộc đời gắn bó với rừng không ngại gian khổ, bệnh tật... luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó nhờ sự quan tâm lãnh đạo, động viên kịp thời của các cấp uỷ Đảng và Chính quyền từ tỉnh đến địa phương nên cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị để phục vụ cho công tác QLBVR &PCCCR được quan tâm, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Ghi nhận thành tích đó, năm 2005 Hạt kiểm lâm Phước Sơn được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tặng “Bằng khen”, năm 2007, 2013 được UBND tỉnh tặng Bằng khen và lãnh đạo Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, UBND huyện  Phước Sơn tặng nhiều Giấy khen cho tập thể và cá nhân trong đơn vị vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nhiều đồng chí được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở; hàng năm đều đạt lao động tiên tiến... đây là sự cố gắng và nỗ lực phấn đấu của lực lượng kiểm lâm Phước Sơn.

Ông Hồ Công Điểm - PCT. UBND huyện Phước Sơn chia sẻ “những thành tích đạt được của lực lượng Kiểm lâm Phước Sơn trong những năm qua rất đáng ghi nhận, điều đó không chỉ thể hiện qua các con số thống kê số vụ vi phạm lâm luật giảm qua hàng năm, mà quan trọng là ý thức giữ rừng trong đại bộ phận nhân dân đã được nâng lên…” 

Trong thời gian đến, nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và PCCCR vừa cấp bách, vừa lâu dài; đòi hỏi lực lượng kiểm lâm là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tham mưu đắc lực cho cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương; lấy địa bàn xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng theo phương châm: “phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị”, quyết tâm trong cuộc chiến chống lâm tặc, giữ gìn màu xanh của núi rừng Phước Sơn. Vì vậy lực lượng Kiểm lâm Phước Sơn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, với địa bàn rộng, phức tạp; đặc biệt những thôn bản ở vùng sâu, vùng xa, đi lại còn khó khăn. Tuy nhiên, với truyền thống 50 năm qua, phát huy những thành tích đã đạt được, tranh thủ sự lãnh đạo của Chi cục Kiểm lâm, Huyện uỷ, HĐND-UBND, UBMTTQVN huyện, các cơ quan ban ngành, lực lượng kiểm lâm Phước Sơn sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt những quy định về tiêu chuẩn đạo đức của Kiểm lâm, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xứng đáng với lòng mong mỏi của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà.

Trong suốt chiều dài lịch sử 50 năm hình thành và phát triển, lực lượng Kiểm lâm huyện Phước Sơn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự đồng thuận tin yêu của nhân dân huyện nhà. Đó là nguồn động lực lớn lao để lực lượng kiểm lâm huyện nhà hôm nay tiếp tục phấn đấu, ra sức thi đua, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, với tinh thần “đoàn kết, kỷ cương, đổi mới vì sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.

Tin liên quan