Phước Sơn sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của bộ chính trị

Sáng 17/5, huyện ủy Phước Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18/5/2021, của Bộ chính trị, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn văn Thông Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Quang Trung PBT huyện ủy, chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các xã thị trấn.

Ảnh: Phó ban tuyên giáo huyện ủy Lê Văn Hà báo cáo kết quả sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của bộ chính trị

Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, huyện ủy Phước Sơn đã tập trung chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Hiện toàn huyện có 98 mô hình, phong trào, cuộc vận động gắn với học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ năm 2021 đến nay, huyện Phước Sơn đã biểu dương, khen thưởng 157 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới huyện ủy Phước Sơn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thục hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm trong việc đổi mới nội dung, hình thức và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị UBND huyện đã tặng giấy khen cho 17 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.