Hội nghị sơ kết thực hiện kết luận số 61-KL/TW

Sáng ngày 09/03/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61 Huyện ủy Phước Sơn, tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có 13/15 đồng chí thành viên BCĐ. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Kết luận số 61 của huyện chủ trì Hội nghị.

 

Description: A picture containing text, table, indoor, person

Description automatically generated

Thực hiện Kết luận số 61–KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2022 các cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, nhất là cán bộ, hội viên hội nông dân trên toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt và vượt một số chỉ tiêu tỉnh giao như: giúp đỡ hộ nghèo vượt 150%; vận động Quỹ HTND vượt 120%; Hội Nông dân các cấp tham gia và trực tiếp tham gia xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, các hoạt động VH-XH ở địa phương đạt nhiều kết quả nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chung tay xây dựng Nông thôn mới…

Triển khai hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế trong năm 2022, UBND huyện phân bổ ngân sách xây dựng Quỹ HTND 150.000.000đ; Nguồn ngân sách các xã, thị trấn nộp về Quỹ của huyện 87.000.000 đồng; Nguồn vận động hội viên đóng góp là 12.000.000 đồng.

Nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện thông qua kênh của Hội Nông dân cho vay là 95,308 triệu đồng/54 tổ/1.941 hộ vay; Nguồn vốn Ngân hàng NN&PTNT huyện Phước Sơn là: 7.692 triệu đồng/06 tổ/109 hộ vay; Ngân hàng Liên Việt Post Bank dư nợ cho vay qua kênh của Hội Nông dân huyện là: 3.110 triệu đồng/05 tổ với 42 hộ vay…

Nhìn chung nguồn vốn thông qua kênh của Hội Nông dân đến nay đều phát triển tốt, hằng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm, số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng, hiện nay toàn huyện có 2.688 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở 4 cấp. Trong đó, cấp Trung ương 05 hộ; cấp tỉnh 48 hộ; cấp huyện 377 hộ; cấp xã là 2.340 hộ.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội Nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị: Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61 của huyện tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo theo phân công phụ trách và tăng cường vai trò của Đảng, quản lý của Nhà nước, các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương để thực hiện hiệu quả hơn nữa  Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định 673 của thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

Giao cho Hội Nông dân huyện, cơ quan Thường trực chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, theo dõi tổng hợp nội dung kết quả hoạt động, báo cáo BCĐ thực hiện Kết luận số 61 của huyện kịp thời chỉ đạo./.

Tin liên quan