Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch các huyện miền núi dự kiến khai mạc vào ngày 11/8 tại huyện Phước Sơn

Sáng ngày 15/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với UBND huyện Phước Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ 20 - năm 2023.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2023 với chủ đề “Sắc màu văn hóa miền núi Quảng Nam”, dự kiến diễn ra từ ngày 11 - 13/8 tại huyện Phước Sơn với 9 huyện miền núi tham gia là Bắc Trà My, Đông Giang, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Tây Giang, Tiên Phước và Phước Sơn.

Đồng Chí Hồ Quang Bửu Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với UBND huyện Phước Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan

Các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội gồm: hội thi văn hóa - nghệ thuật; thi đấu các môn thể thao quần chúng, thể thao quân sự, thể thao công an nhân dân; hoạt động du lịch. Ngày hội được tổ chức định kỳ 4 năm một lần nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ngày hội cũng là dịp giới thiệu, quảng bá đến bạn bè trong và ngoài nước về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền núi tỉnh Quảng Nam trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển; góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Tại cuộc họp, UBND huyện Phước Sơn kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí nâng cấp, cải tạo các hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp tại các điểm tổ chức hoạt động trong khuôn khổ ngày hội. Đồng thời đề nghị Sở VH-TT&DL hỗ trợ công tác chuyên môn trên tất cả lĩnh vực để ngày hội diễn ra thành công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND huyện Phước Sơn tăng cường công tác truyền thông cho ngày hội. Huyện Phước Sơn cần đưa ra phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết cho các hoạt động; khẩn trương gửi báo cáo hỗ trợ kinh phí để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tin liên quan