UBND huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Sáng ngày 10/3/2023, tại Hội trường Huyện uỷ Phước Sơn đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. 

Tham dự gồm có: đồng chí Lê Quang Trung – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, chủ trì. Đồng chí Đoàn Văn Thông – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các ban, ngành, hội đoàn thể, lãnh đạo các xã, thị trấn và tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2022.

Đồng chí Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc, Đồng chí Lê Quang Trung – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện nhấn mạnh: Năm 2022, với sự nổ lực, quyết tâm, đoàn kết, thống nhất cao của toàn bộ hệ thống chính trị, phong trào thi đua yêu nước trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đạt được nhiều kết quả nổi bật: tổng sản lượng lương thực có hạt, thu nội địa vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao, số lượng hộ nghèo giảm vượt chỉ tiêu được giao; tăng 01 trường đạt chuẩn quốc gia; 12/12 xã, thị trấn đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh, đặc biệt tỷ lệ người lao động sản xuất trực tiếp được khen thưởng ngày càng tăng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu khác không đạt, giải ngân vốn đầu tư còn chậm; Một số lĩnh vực chưa phát huy hết tiềm năng sẵn có; chỉ số công tác cải cách hành chính được cải thiện hơn so với năm trước nhưng chưa thật sự đi vào thực chất, khởi sắc.

Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị

Tại hội nghị, có các tham luận của các cơ quan, đơn vị là điển hình trong xây dựng các phong trào thi đua năm 2022, đồng thời các cơ quan, đơn vị cũng báo cáo đề xuất một số giải pháp, phương hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như giải pháp thực hiện phong trào thi đua “ Phước Sơn chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; giải pháp cải thiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023; Giải pháp triển khai cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện…

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đoàn Văn Thông – Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị liên quan và đồng thời yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua tại đơn vị, địa phương mình theo từng chủ đề với những nội dung thiết thực hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, bức phá trong thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023, đưa phong trào thi đua dần đi vào thực chất, tạo động lực cho sự phát triển, có nhiều sáng kiến hay, thực chất được áp dụng, nhiều điển hình thi đua được biểu dương và tăng tỷ lệ khen thưởng cấp tỉnh, khen cao của huyện nhà trong năm 2023.

Tin liên quan