Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Phước Sơn

Nhằm nâng cao pháp luật cho người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp huyện tiếp tục thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025; Kế hoạch UBND huyện Phước Sơn phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện. Phòng Tư pháp huyện Phước Sơn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện ở các xã vùng cao với nội dung văn bản pháp luật gồm: Bộ Luật Dân sự năm 2015; Luật Hộ tịch; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trẻ em; Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản pháp luật có liên quan tại 05 xã: Phước Chánh, Phước Công, Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc, do  Đ/c Hà Huy Pháp Trưởng phòng Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật huyện và Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn chuyên viên Phòng Tư pháp truyển đạt, với hơn 405 lượt người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham dự.

Việc tham gia học tập của người đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo, đồng đủ, qua đó báo cáo viên chọn lộc các nội dung sát thực nhất với người đồng bào dân tộc thiểu số để truyền đạt. Theo đó, việc chấp hành pháp luật của người đồng bào từng bước đi vào nền nếp, hạn chế các trường hợp vi phạm pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên cơ sở đó, việc sống và thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật của người đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao.

Tin liên quan