Ra quân làm thủy lợi vụ đông xuân

Thực hiện Kế hoạch số   KH/HNDH, ngày 27/01/2023 của Hội Nông dân huyện Phước Sơn v/v tổ chức các hoạt động ra quân làm thủy lợi vụ Đông Xuân năm 2022 – 2023. Sáng ngày 07/3/2023, Hội Nông dân xã Phước Đức tổ chức huy động hơn 50 cán bộ, hội viên nông dân tham gia nạo vét kênh mương nội đồng, đưa khối lượng cây cỏ, bùn, cát… lên cao để đảm bảo cho dòng chảy kịp thời phục vụ nước tưới cho sản xuất vụ Đông Xuân. 

Hội Nông dân xác định việc nạo vét kênh mương đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát huy tốt hiệu quả của các công trình thủy lợi, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân. Vì vậy phong trào làm thủy lợi diễn ra sôi nổi, với khí thế lao động khẩn trương.

Phong trào ra quân làm thủy lợi được Hội Nông dân huyện Phước Sơn phát động hằng năm, nhằm xây dựng và phát triển phong trào làm thuỷ lợi một cách thường xuyên, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của hội viên nông dân trong việc xã hội hoá công tác thuỷ lợi, tu sửa nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp./.

Tin liên quan