Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn họp triển khai các nghị quyết

Chiều 7.3, UBND huyện tổ chức họp triển khai Nghị quyết số 02 ngày 27/9/2021 của huyện ủy về phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện năm 2023 và Nghị quyết số 31 ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về bảo tồn, phát triển cây dược liệu năm 2023. Đ/c Hồ Công Điểm - PCT UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có đại diện các xã thị trấn, các đơn vị, phòng, ban liên quan của huyện.

Ảnh: PCT UBND huyện Hồ Công Điểm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp đại diện phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã thông qua các kế hoạch thực hiện 2 Nghị quyết. Theo kế hoạch năm 2023 huyện Phước Sơn phấn đấu khoanh nuôi, trồng bổ sung 500 ha rừng; trồng rừng sản xuất 1000 ha; khoanh nuôi bảo tồn và phát triển 1000 ha cây dược liệu; Hỗ trợ cho người dân trồng 50 ha quế Trà My tương đương 67.500 cây giống. Tiếp tục di thực trồng cây sâm ngọc linh tại các xã phù hợp trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp đại diện các xã thị trấn đã đóng góp nhiều ý kiến về công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác bảo tồn cây dược liệu, cho ý kiến vào chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Kết luận cuộc họp Đ/c Hồ Công Điểm PCT UBND huyện nhấn mạnh mục tiêu của 2 Nghị quyết nhằm khai thác có hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương để chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân trong lĩnh vực lâm nghiệp, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng. Đ/c PCT UBND huyện yêu cầu các địa phương cần xác định rõ mục tiêu thực hiện các Nghị quyết trong đó cần thận trọng không phát triển ồ ạt, chạy theo chỉ tiêu mà phải đặt hiệu quả thực hiện lên hàng đầu. Các địa phương cần xây dựng kế hoạch chi tiết, khả thi trong đó cần lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để phát huy tối đa hiệu quả trong triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Tin liên quan